Mehmed Paşa’nın amcaoğlu Sokollu Mustafa Paşa adına 1575 yılında kaleme alınan “Cevâhiru’l-Menâkıb” isimli eser, Dr. İbrahim Pazan tarafından incelenerek ilk defa günümüz Türkçesine kazandırıldı. “Cevâhiru’l-Menâkıb: Sokollu Mehmed Paşa'nın Hayatı” adlı eser, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından neşredildi.

AZ BİLİNEN HAYAT HİKâYESİ
Nahîfî Mehmed Efendi'nin yazdığı tahmin edilen kitap, Beylerbeyi rütbesine kadar yükselen Sokollu Mustafa Paşa’nın hayatını ele alıyor. Ancak kitapta Mustafa Paşa'nın amcazadesi olan meşhur Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’ya da temas ediliyor. Sokollu’nun devşirilmesi, enderundaki vazifeleri ve devletteki rütbesinin zaman içinde artarak sadrazamlığa kadar yükselmesi hakkında az bilinen detaylar okuyucuya aktarılıyor. Altı adet orijinal nüshası bulunan kitapta geçen anekdotlar da Osmanlının Balkanlarda gayrimüslimlere nasıl adaletle davrandığını ispatlar mahiyette...