MURAT ÖZTEKİN

Sultan Beşinci Murad’ın tek oğlu Şehzade Mehmed Selâhaddin Efendi’den geriye kalan yazılar gün yüzüne çıkıyor. İş Bankası Kültür Yayınları, Şehzade Mehmed Selâhaddin Efendi’nin torunu Osman Selâhaddin Osmanoğlu tarafından saklanan hatırattan yazışmalara, günlüklerden denemelere kadar bir asırlık belgeleri neşretmeye başladı. Tarih profesörü Edhem Eldem’in Latinize ederek yayına hazırladığı “V. Murad’ın Oğlu Selâhaddin Efendi’nin Yazıları” adlı eserin ilk cildi “V. Murad ve Scalieri” raflardaki yerini aldı. İlk ciltte Selâhaddin Efendi’nin Sultan Murad ile Cleanti Scalieri geçen yazışmalara dair tuttuğu notlar yer alıyor.

YİRMİ SEKİZ SENE TECRİT HAYATI SÜRDÜ
Yakın zamanda yeni ciltleri yayımlanacak olan serideki günlüklerde, 28 sene tecrit hayatı süren Şehzade Mehmed Selâhaddin’in iç dünyası ortaya çıkıyor. Günlüklerinin bir kısmının duvar takviminin arkasına kaleme alındığı görülüyor. Şehzade’nin kaleme aldığı metinler arasında fikir yazıları, hikâye ve tiyatro oyunu denemeleri, şiirler ve çeşitli evraklar da bulunuyor.

DUYGUSAL NOTLAR
Tecrit edilmenin getirdiği hayal kırıklığı ile Şehzade’nin bazen duygusal, bazen abartılı ifadeler kullandığı görülüyor. Eser, bir şehzadenin gündelik hayatı ile alakalı olarak da eşsiz bilgiler veriyor. Kitaba Edhem Eldem’in yazdığı uzun giriş kısmında ise resmî tarih çerçevesinde Sultan Abdülhamid aleyhinde yazılan bazı tartışmalı fikirler tekrar ediliyor. Kitabın son kısmında metinlerin tıpkıbasım hâllerine de yer veriliyor.