Dizi bu akşam TRT 1 ekranların dan saat 19:50'de sizlerle olacak. Beni Böyle Sev  35. Bölüm özeti; Furkan an nesi,babası ve amcası Nail ile Seda'yı istemeye gelmiştir. Seda çok heyecanlıdır. Furkan'ın yaptığı bir şaka ortalığı karıştırır. Ortam gergindir. Başta Ö mer olmak üz ere herkes Reha'nı n sorun çıkaracağını düşünürken sürpriz bir geliş me olur. Ayşem, hamileliğinden dolayı zaman zaman sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Ağl ama kr iz leri geçir ir. Duyguları yoğunl aşmıştır. Nezi h'te n Rey han'ın evl enece ği habe rini alan Se mi h soluğ u onun ya nında alır. Rey han, Semih'i Nezih 'in gönderdiğini düşü nerek umutlanır. Nikah günü yak laştıkça Reyhan ka bus lar içinde kıvr anır. Reyhan'ın Nezih'i  geri  getirmek için evlenmeye kalktığını düş ünen Fahriye Ömer, Ayşem ve Sed a ile konu şarak onlarla düşü ncesini p aylaşır. Bir kına gecesi düzenl  eyerek, Rey han'ın içini dökm esini, her şeyi itiraf etmesini sağla maya ka rar verirler. Kına gecesi hazı rlıkları tüm hızıyla  sürerken Nezih herkesten  habersiz çıkagelir.  Kimseye haber vermez, bir planı vardır. Erkek tarafında  da Ömer, Haluk, Furkan ve Deniz  vardır. Furkan'ın durgun hali Ömer'in dik katini çeker. Neler olduğunu sorunca Furkan kimliği belirsiz birinin gönde rdiği maillerden bahseder.


BENİ BÖYLE SEV 35. FRAGMAN