Geometrik şekillerle açıkladığı sosyal, ekonomik ve siyasi tezlerine bir yenisini ekleyen Bahçeli, örgüte bu konudaki görüşünü anlatırken eliyle havada çizdiği 2 daireden yararlandı. MHP Lideri, gazetecilerin soruları üzerine tezini kâğıda çizerek ayrıntılandırdı:


KESİŞME:


(Çizdiği 2 daireyi sırayla işaret ederek) Şimdi şurası bir toplumun kültürüdür, yani milli kültürü- dür. Şu daire o toplumun inanç dairesidir. Bize göre İslamiyet bir daire, milli kültürümüz diğer dairedir. Türkiye'nin sağlıklı ulusal yapısı, o yapının korunması ve geliştirilmesi; bu iki unsurun bir arada ele alınmasını zaruri kılar. MHP de bu zaruretten hareketle şöyle düşünür. İşte şu alan (2 dairenin kesiştiği alanı işaret ederek) Türk-İslam ülküsünde kaynağını bulan Türk milliyetçiliğidir. Dolayısıyla İslami alandan gelenler kabulümüzdür. Kültürel alandan buraya gelenler de kabulümüzdür. Bizim söylemek istediğimiz şey budur. AK Parti'nin, şu alanı (İslami daire) temsil eden unsurların içinde milli kültürünü korumak isteyenler de vardır. Onlar bizim reddimiz arasında değildir. Onlar bizim kabullerimiz arasındadır. Çünkü kendisini bir geleneğe bağlı, İslami anlayış içerisinde de devam ettirir. Muhafazakâr Müslümanlık dediğimiz olay da kendini gösterir. İşte biz şu alan içinde (kesişme alanı) herkesi kucaklamak isteriz.


EN HUZURLU YAPI:


Eğer başarabilirsek, bu genişleme artar artar, biraz daha ileri gidelim, biraz daha genişler, en sonunda şöyle olur. Tamamen iç içe geçer. Yani milli kültür ile İslamiyet'i benimsemiş bir toplum yapısı Türkiye için en huzurlu toplum yapısıdır. Ama bu "İslamiyet'in içerisinde tek bir mezhep olacak", "Şu olacak, bu olacak" anlamında değil. İslam inancı taşıyan herkesi diyoruz. İdeolojik yönünü demiyorum, nasıl inanıyorsa öyle. Ama bu örtüşme çok zaman mümkün olmayabilir. 57 İslam toplumu vardır. Buralarda bunlar farklılık gösterebilir. Ama biz şunu başarabilirsek Türkiye'de çok şey çözülebilecek inancındayız. Benim söylemek istediğim alan budur.


KAPI, DAM AÇIK:


Dolayısıyla AKP ile "Birbirimize benzemiyoruz" diyoruz ama benzeyen noktalarımız var. O benzeyen noktalarımızı şurada (kesişme bölgesini işaret ederek) buluşturabilirsek kapımızı, penceremizi, damımızı açık tutuyoruz. "Gelen, buyursun gelsin" diyoruz. Gelmezse ne yapacağız? İslamiyet'te zorlama yoktur. Gelirse gelir, gelmezse gelmez.


MHP DİNCİ BİR PARTİ DEĞİL:


Biz onun dinini tartışmıyoruz. MHP'nin söylemi şudur: MHP dinci bir parti değildir. MHP, dinsiz bir parti de değildir. MHP dinli bir partidir. Politikalarımızı da bu esas dahilinde geliştiririz. Dolayısıyla MHP'nin uygulayacağı politika İslam inancıyla çatışmaz. İslam'ın naslarını reddetmez. Eğer kendinin kültürden kaynaklanan görüşleri var ve bu İslam inancıyla çatışır hale getirilmişse o zaman o kendi kültür değerlerini gözden geçirerek yoluna devam eder.