Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber televizyonunda gündemi değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Yılmaz, geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP'de revize edilen rakamların yeniden güncellenebileceği yönündeki eleştiriler ile ilgili, "OVP'yi yayınladık ve buna dayalı olarak bütçemiz de Meclis'e iletildi ama muhtemelen yeni gelen hükümet bunları yeniden gözden geçirecektir. Çünkü takvime baktığınız zaman bütçenin bu yıl içinde çıkması pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen bir geçici bütçe yapılacaktır, daha sonra kalıcı bir bütçe yapılacaktır. Bunlar yapılırken de OVP tekrar elbette güncellenebilir" ifadelerini kullandı.
Bunu hazırlarken hiç bir ihmalde bulunmadan hazırladıklarını belirten Yılmaz, "Programda 'bu yıl için yüzde 3, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme' diyoruz. Ama bunlara 'en az' diyebiliriz. Bu yılki büyümemiz dünya ve bölgedeki gelişmelere, Türkiye'ye dönük terör saldırılarına baktığınız zaman hiç de küçümsenecek bir büyüme değil. Diğer yandan da istihdam üreten bir büyüme" dedi.
Başbakan Yardımcısı Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istihdam rakamlarına ile ilgili şunları söyledi: "İşsizlik yüzde 9,8 olmasına rağmen, bir önceki yılla mukayese edildiğinde 932 bin insanın işe kavuştu. Bu küçümsenmeyecek önemli bir rakamdır. İş gücüne katılım oranlarındaki artış, özellikle kadınların iş gücüne katılım oranları sevindirici.
Kadınların iş gücüne katılımında son verilere göre bir yıl içinde 1,6 puan bir artış var. Bu çok büyük bir rakam ve ekonomimizin geleceği adına da çok sevindirici. Yine açıklanan rakamlara göre çalışan sayımız 27 milyonu, iş gücü piyasasında olan insanımızın sayısı 30 milyonu aşmış durumda. Bunlar Türkiye'nin geleceği adına olumlu rakamlar".
Dünya konjonktüründe de büyümelerin aşağı yönlü revize edildiğine bildiren Yılmaz, bu ortamda Türkiye'nin performansının iyi bir performans olduğunun altını çizdi.
Başbakan Yardımcısı Yılmaz, yeni hükümetin OVP'yi revizesinde rakamların hangi yönde olacağı sorusuna, "Bu o günkü konjonktüre bağlı. Ben daha yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorum. İstikrarlı bir hükümet oluştuğu zaman, siyasi belirsizlikler azaldığı zaman yukarı yönlü revizyon ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an içinden geçtiğimiz konjonktürde, ister istemez bir siyasi belirsizlikte var ama 1 Kasım seçimleri ile birlikte istikrarlı, güçlü bir hükümet oluştuğu zaman, ekonomik perspektifimiz de güçlenecektir.
Dünyada da piyasalardaki oynaklıkların bir miktar daha düzeleceğini düşünürsek ben gelecekte yapılacak OVP'lerin daha olumlu bir perspektifle hazırlanacağına inanıyorum" dedi.
İmar rantının vergilendirilmesi konusunda son OVP'ye dahil edilmemesi sorununa Cevdet Yılmaz, "Bizim hükümet programlarımızda, seçim beyannamemizde, partimizin politikaları arasında yer alan bir husus. Bu OVP'yi metin kısmı itibariyle daha kısa tuttuk ama orada 25 dönüşüm programımıza atıfta bulunduk, onun altında da bin 250'ye yakın eylem var. O eylemler arasında imar konuları da yer alıyor. Dolayısıyla dolaylı bir şekilde aslında o hususlar da var, orada herhangi bir tereddüdümüz yok. Ama bu OVP'de metin kısmını daha kompakt tutmaya çalıştık. Bu konunun zaten gündemde ve AK Parti hükümetinin gündeme getirdi, burada bir tereddüt olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Yılmaz, yabancılara konut satışının ihracat sayılıp sayılmaması sorusuna da "İhracat olabilmesi için mal ve hizmet ihracatı olması lazım. Konut gibi varlıkların alımı, sermaye hareketleri bağlamında değerlendirilmeli, bunu daha doğru buluyorum ancak konut alımı ile birlikte hizmet sunumunda bir gelişme sağlanması mümkün. Dolaylı olarak hizmet ihracatımıza, mal ihracatımıza katkıları olabilir" şeklinde cevapladı.