Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 6112 Sayılı Radyo ve  Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. Maddesi  gereğince, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin  usul ve esasların Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlendiği belirtildi.


Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Türkiye Radyo Televizyon  Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde  uyacakları yayın ilkelerini, 26 Ağustos 2015 tarihli, 1550 sayılı, 1 Eylül 2015  tarihli, 1586 sayılı ve 3 Ekim 2015 tarihli, 1808 sayılı kararlarıyla  belirleyerek duyurduğu bildirildi.


YSK'nın, 26 Ağustos 2015 tarihli ve 1550 sayılı kararının sonuç  bölümünün 1/g maddesinde, "Siyasi partiler veya adayların oy verme gününden  önceki yirmi dört saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya  ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini  açıklayabileceklerini" belirttiğini, 1 Eylül 2015 tarihli ve 1586 sayılı  kararında, "Medya hizmet sağlayıcılarının, seçimin başlangıç tarihi olan 31  Ağustos 2015 tarihinden oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar (30 Ekim  2015, saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecekleri"ni ifade ettiği  belirtilen açıklamada, kurulun 3 Ekim 2015 tarihli 1808 sayılı kararında ise  siyasi partilerin radyo ve televizyonlarda yapacakları konuşma ve görüntülü  propagandalarının 25 Ekim 2015 Pazar gününden 31 Ekim 2015 Cumartesi günü saat  18.00'e kadar yapılmasına karar verdiği hatırlatıldı.


YSK'nın bu kararları doğrultusunda yayın yasakları 30 Ekim 2015 Cuma  gecesi saat 24.00'den itibaren başlayacağı ve oy verme günü olan 1 Kasım 2015  Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar süreceği  belirtilen açıklamada, bu süre içerisinde televizyon ve radyolar ile her türlü  yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili  haber, tahmin ve yorum yapılmasının yayın yasağı kapsamında olduğu kaydedildi.


Açıklamada, siyasi partilerin miting yayınlarının ise 31 Ekim 2015  Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği bildirildi.