2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.