TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ile Başbakanlık ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı.

Kahraman, burada yaptığı konuşmada, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "İnancım odur ki Türkiye’miz, taklit olmayan, toplumun ruh köküne, manevi ve milli değerlerine dayanan, hak ve hürriyetleri teminat altına alan, toplumla uzlaşan, tarihi köklerimize ve içtimai yapımıza uygun, günün şartlarına cevap veren özlü, yalın, ikide bir değişiklik yapılmasını gerektirmeyen kalıcı nitelikte yeni bir anayasaya kavuşacaktır" dedi.