TBMM Genel Kurulu, birinci bölümü kabul edilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin yasa tasarısına devam edecek. Genel Kurul, 16 Şubat Salı günü, ikinci bölümündeki maddeleri de görüşerek tasarıyı yasalaştıracak.

Genel Kurul, 17 Şubat Çarşamba gününden itibaren Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı'nı ele alacak. 34 maddelik tasarı, "temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülecek.

Tasarıyla kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak. Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacak.

İdari ve mali özerkliğe sahip Kişisel Verileri Koruma Kurumu oluşturulacak. Yedi üyeden oluşacak kurumun 4 üyesini Bakanlar Kurulu, 3 üyesini ise Cumhurbaşkanı seçecek.

Komisyon bütçe üzerindeki çalışmalarını tamamlayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2016 yılı bütçesi üzerindeki çalışmalarını bu hafta tamamlayacak. 

Komisyon; yarın Adalet Bakanlığı ile bağlı kurumları ve Kalkınma Bakanlığı ile bağlı kurumları, 16 Şubat Salı günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumlarının bütçelerini ele alacak.

Komisyon bütçe çalışmalarını, 17 Şubat Çarşamba günü tamamlayacak.

Komisyonlar

Yeni Anayasa çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan Anayasa Mutabakat Komisyonu, 16 Şubat Salı günü yapacağı toplantıda, çalışma usul ve esaslarını belirleyecek.

Esnek çalışmayla ilgili yasa tasarısı, 16 Şubat Salı günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülecek.