İsmail Sonsuz ANKARA 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin tüzüğü, programı ve hazırladığı anayasa taslaklarında laiklik ilkesine yer verdiğini belirterek, yeni anayasada da bu ilkenin bulunacağını söyledi. AK Parti 108. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Davutoğlu, “Devletin nitelikleri bizim için tartışma konusu değildir” dedi.  Başbakan, özetle şunları söyledi: “Esasında bu ilkeler, geçmişte otoriter yorumlanarak özgürlük alanlarını daraltan uygulamalara vesile kılındığı için tartışma konusu olmuş, ancak AK Parti iktidarları boyunca özgürlükçü bir paradigmayla ele alındığı için milletimiz tarafından benimsenerek, toplumsal barışımızı teminat altına alan bir hüviyet kazanmışlardır. Devletin nitelikleri, AK Parti iktidarları sayesinde esas anlamına kavuşmuş, toplumsal barışı sağlayan özgürlükçü bir içeriğe kavuşmuştur. 14 yıllık yönetim pratiğimiz sayesinde Türkiye’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma niteliği bugün artık tartışma konusu değildir. Hazırladığımız yeni anayasada da laiklik ilkesi bireylerin din ve inanç özgürlüğünü teminat altına alan, devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede olmasını garanti altına alan bir ilke olarak yer alacaktır. Otoriter bir laikçilik anlayışına değil özgürlükçü bir laiklik anlayışına anayasamızda yer vereceğiz. AK Parti bu konuda farklı arayış içerisinde de değildir.”
Davutoğlu, terörle mücadelenin de başarıyla sürdüğünü kaydederek, “Yerleşim yerlerimizi bir bir emniyete kavuşturuyoruz. Milletimiz terörden tamamen kurtuluncaya kadar bu mücadele aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi. 

SENDİKALARA 1 MAYIS TEŞEKKÜRÜ 

Bakanlarla birlikte Çankaya Köşkü’nde sendika temsilcilerini ağırlayan Ahmet Davutoğlu, önemli mesajlar verdi. Sendikalara 1 Mayıs uzlaşmasından dolayı teşekkür eden Başbakan, “1 Mayıs Emek Günü maalesef üzücü olaylara vesile kılındı. Bizi birleştirmesi gereken günler maalesef yıllar yılı ayrıştırıcı bir işlev gördü. Artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Provokasyon yapanlar çıkabilir, burada bizim en büyük güvencemiz işçilerimizin gösterecekleri dirayettir” dedi.