AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, TBMM Üyeliği Etik Kanun Teklifi'nin siyasetçiye itibar kazandıracağını, güçlendireceğini belirterek, "Eczacı bir milletvekili, eczacılığını yapabilecek ama 'şehrinizin tek seçilmiş milletvekili, şifa eczanesinin sahibi bilmem kim' gibi afiş ya da pankart asamayacak." dedi.

Üstün, "TBMM Üyeliği Etik Kanun Teklifi" ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teklifte, milletvekillerinin uyması gereken etik ve ahlak kurullarının bulunduğunu dile getiren Üstün, "Milletvekili, milletvekilliği sıfatını kullanarak kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere haksız menfaat sağlamaya yönelik davranışlarda bulunamayacak. Yani milletvekilliği gücünü, sıfatını, yetkilerini kendisi ve yakınları için kullanamayacak." dedi.

Üstün, milletvekillerinin görevlerini yaparken adalet, eşitlik, dürüstlük ve objektiflik ilkelerini gözeteceklerini vurguladı. 

"Bireysel işini değil kamu yararını gözetecek"

Teklifte "Milletvekilleri yaptıkları işlerde kamunun yararını gözetirler" hükmünün bulunduğuna dikkati çeken Üstün, şöyle devam etti:

"Bu çok önemli. Kendi bireysel işlerinden ziyade kamunun yararını gözetecek. 'Kişisel çıkarları ile genel yarar arasında bir çatışma olursa, genel yarar lehinde hareket eder' deniliyor. ABD filmlerinde duyardık; 'milletvekili menfaat çatışması olduğunda yasama faaliyetine katılmaz' diye. Şimdi bu ilk kez yasalarımıza giriyor. Belirli bir sektörde öne çıkmış milletvekili, o sektör ile ilgili çalışmalarda daha dikkatli davranacak, o sektörün menfaatlerini değil de kamunun menfaatlerini gözetecek."

"Özel işinde milletvekili unvanını kullanamayacak"

Üstün, teklifin, ilgili yasada milletvekilliği ile bağdaşmayan işleri de düzenlediğini söyleyerek, "Bununla ilgili yasalar bir çatı altında düzenleniyor. 'Serbest mesleklerini icrada, ferdi işletmelerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullanamayacak' hükmü yer alıyor. Bu çekinilecek bir durum değil. Mesela eczacı olan bir milletvekili eczacılığını yapabilecek, bunu yasaklamıyoruz ama 'milletvekilliği sıfatını burada kullanamazsın' diyoruz. Yani, 'şehrinizin tek seçilmiş milletvekili, şifa eczanesinin sahibi bilmem kim' gibi afiş ya da pankart olamayacak. Milletvekilliği unvanını, işiyle ilgili kartında, işletmenin tabelasında kullanamayacak. Diğer meslek sahipleri ile rekabet ortamında adil bir durum oluşturmanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.