Haber Merkezi ANKARA

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan KHK, hükûmetin seçimlerden önce Meclis’ten aldığı yetki kapsamında hazırlandı. 74 madde ve geçici 2 maddeden oluşan KHK ile 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan ‘İcra Vekilleri Heyeti’ ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki kanunlarda geçen ‘Bakanlar Kurulu’ ve “Başbakanlık’ ibareleri, ‘Cumhurbaşkanı’ ve ‘Cumhurbaşkanlığınca’ olarak değiştirildi. KHK ile Bakanlar Kurulu ve Başbakanlığın bazı görev ve yetkileri de Cumhurbaşkanına devrediliyor.

9 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8 Temmuz Pazar günü TBMM’de yemin edip resmen göreve başlaması ile yürürlüğe girecek KHK’da, mevcut kanun ve KHK’ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış tüm atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak. Yürürlükte bulunan tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler ise yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

2. AŞAMA BAKANLIKLAR

Resmî Gazete’de dün yayımlanan bu kararname, yeni hükûmet sistemine geçişin ilk aşaması olarak kabul ediliyor. İkinci aşamada ise, mevcut bakanlıkların teşkilat kanunlarının ‘mülga’ hâle getirilmesini içerecek KHK yayınlanacak. Erdoğan’ın yemin etmesinden sonra ise 16 yeni bakanlığın kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak.

Bu arada, KHK’da yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez teşkilatında “uzman yardımcısı” kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.