Osmanlı döneminde bayram, devlet erkânının katıldığı alanlarda halkında geniş katılımı ile yapılırdı. Padişah bayram günü sabah namazını Hırka-i Saadet Dairesi'nde kılardı. Hırka-i Saadet Dairesi'nin önüne bir kafes yerleştirilip, içine de taht konurdu. Padişah oturduktan sonra orada hazır bulunan imam ve hatipler birer Aşr-ı şerif okurlardı. Bundan sonra haznedar başı, bunlara hediye ile câizelerini verir, arkasından mehter çalmaya başlardı. Mehter çalarken oradakiler "Ve hemîşe bunun emsâli eyyâ
ma erişmek nimeti müyesser ola!" diye alkış tutarlardı. Duacı çavuşlar da hep bir ağızdan duaya başlarlardı. Padişah tahtın önüne gelir, Nakîbüleşraf efendi yüzü Padişaha dönük halde dua okuduktan sonra Padişahın bayramını kutlar selâm vererek huzurdan çıkardı. Enderun Ağaları da yüksek sesle "Aleyke avnullah!" (Allah'ın yardımı üzerine olsun), "Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var!" sesleri arasında tahta oturur ve bu esnada Mehterân Bölüğü tarafından hünkâr marşı çalınırdı.