Uykuda 10 saniyeden fazla solunum durması olarak tarif edilen uyku apnesinin kanser riskini artırdığı bildirildi. Uykuda solunum bozukluğunun bilinenin aksine erkeklerin kadınların problemi olduğunu söyleyen Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, derneğin yaptığı çalışmalarda, bu hastalığın erkeklerde yüzde 11,1, kadınlarda ise yüzde 20,2 oranında görüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. İtil, uyku apnesinin menopozla birlikte arttığına dikkat çekti. Uykunun kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. İtil, bağışıklık sisteminin, kanserle uyku sırasında mücadele ettiğini belirterek kanser hücrelerinin önemli bir kısmının uyku sırasında öldürüldüğünü söyledi.
İlk kez, iki ayrı çalışmada insanlarda uyku apnesi ve kanser arasında bir bağlantı bulunduğunun ortaya çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. İtil, “ABD Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada hafif uyku apnesi olan grupta kanserden ölüm riskinin yüzde 10 arttığı, orta uyku apnesi olanlarda kanser ile ilişkili ölüm riskinin iki kat daha arttığı görülmüştür. İspanya da yapılan bir araştırmada da uyku apnesi ile deri kanserinin daha hızlı yayıldığı ortaya kondu” dedi.