Anayasa Mahkemesi, çocuklara anne babası rızası olmadan zorunlu aşı yapılmasını anayasaya aykırı buldu. Tıp dünyası ise kararı desteklemiyor; Türk Tabipler Birliği'ne göre bu karar sadece birey açısından değil toplum sağlığı açısından da sakıncalı.


Anayasa Mahkemesi, çocuklarına zorunlu aşıları yaptırmak istemeyen ailelere vize verdi.

Bir başvuruyu değerlendiren mahkeme, anne baba rızası olmadan zorunlu aşı yapılmasını Anayasa'ya aykırı buldu.

Daha önce benzer bir davayı karara bağlayan Yargıtay "Çocuğun üstün yararına açıkça aykırı ise rıza aranmaz" diyerek aşı yapılmalı hükmü vermişti.  Ancak Anayasa Mahkemesi zorunlu aşı yapılmasını ilişkin bir yasal düzenleme olmadığına dikkat çekti.

Doktorlar ise karara tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Profesör Nilay Etiler, “Aşılama, bireysel bir durum değil, bir toplumda bir hastalığın kontrol altına alınması o hastalığın salgınlarının olmaması hatta o hastalığın kökünün tamamen kazınabilmesi için toplumda yaygın bir şekilde aşı yapmak lazım. Bu bireysel bir anne babanın kararı değildir. Kişilerin bilgisinin olmadığı alanlarda toplum sağlığını etkileyen bir müdahale anlamına geliyor” dedi.