Gebelik bir anne adayı için bebeğiyle arasındaki bağı sağlamlaştıran tatlı bir süreçtir.Bu süreçte anne  adayımızı bekleyen  birkaç tarama testi vardır.Bu testler bebeğin Down sendromu gibi genetik birkaç hastalığın saptanmasında bize yol gösterici olur... Gebelik sürecindeki tarama testleri 24.haftaya kadar devam etmektedir.

İLK TRİMESTER TARAMA TESTLERİ (12 HAFTAYA KADAR) NELERDİR?

İkili tarama testi, Gebeliğin 11-14.haftası arasında yapılır.Bize Trizomi 21 (Down Sendromu),Trizomi 13 ve Tirozomi 18 ile bilgi verir. İkili tarama testlerinin değerlendirilmesinde anne yaşı, annenin kanından bakılan BHCG ve PAPP-A değerleri,ultrasonografi ile bakılan ense kalınlığı ölçümünü (NT) değerleri kullanılır.

Sınır değerimiz 1/270'dir. Bu değer şunu demek ister 270 kadında 1 riskiniz var demektir.İkili testi sonucu 1/156 gelen bir hasta için bu 156 kadında 1 riskiniz var demektir ki bu durumda oranınız artmış yüksek riskli hasta grubuna girmiş olmaktasınız.

Bu testin doğruluk oranı nedir?

Testin bu dört parametre ile duyarlılığı %90 civarında; yalancı pozitifliği de%5 civarındadır.Tüm tarama testleri arasında muhakkak yaptırılması gereken yegane testlerden biridir. 11-14.haftalarda yapılır.

Başka hangi testleri yapıyoruz ilk 3 ayda?

Nazal kemik taraması: (burun kemiğinin var olup olmaması):Nazal kemiğin olup olmaması ilk trimesterde önemlidir. Tirozomi 21 taramasında nazal kemik incelemesinin yüksek önemi vardır.Çünkü burun kemiği görülmemesi Down sendromu için bir gösterge olabilir.

Fetal DNA tarama testi: Annenin kanından bebeğin hücrelerine bakıp bebeğin DNA’sına göre bize bilgi verir.En önemli özelliği çok yüksek doğruluk oranı ile halen kullanılandiğer tarama testler 2’li-4’lü  tarama testlerini tamamlamakta, amniyosentez girişimsel işlemlerin taşıdığı işleme bağlı fetal kayıp ve komplikasyonlara neden olmamaktadır .Gebeliğin 9.haftasından sonra bakılır. 2 haftada sonuç verir, sonucu normal veya anormal olarak rapor edilir.

Fetal DNA testini herkese yapalım mı?

Riskli hasta grupları ve ileri yaştaki gebelere yapmak en doğrusudur.

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTLERİ (12-24 HAFTA ARASI) NELERDİR?

Üçlü tarama testi; gebeliğin 16-20.haftaları arasında alınan tek bir kan örneği Trizomi 21,18 ve Nöral tüp defektlerinin taramasında kullanılabilmektedir. Bu test ile Down sendromu hastalarının %60,açık nöral tüp defekti hastalarının %90'nını tespit etmek mümkündür.

3'lü tarama testinde annenin yaşı,serum BHCG ,serum Estriol,Maternal serum AFP bakılır.Bu testin Down sendromu saptaması %65-70 civarındadır.Yalancı pozitiflik %5-10 civarındadur.

Dörtlü tarama testi (Entegre test): 3'lü tarama testine ek olarak inhibin A markerı da eklenmiştir.4'lü tarama testinin duyarlılığı %80'dir,inhibin A eklenerek duyarlılık yükseltilmiştir,2li tarama testini kaçırdıysanız muhakkak  entegre testi yaptırın!!!! Gebelik takibi  Ankara hakkında merak ettiklerinizi sitemizde bulabilirsiniz.

PEKİ 3lü testi mi yaptıralım yoksa 4lü testi mi?

Eğer 2li testi kaçırmışsanız 4’lü testi yaptın derim... Sizlerde  http://www.esracabukcomert.com/vajen-estetigi detaylı bilgi alabilirsiniz.

'İlandır.'