Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan Ünal, sağlıkta dönüşüm programları sayesinde sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet oranının yüzde 40’lardan yüzde 75’lere yükseldiğini belirterek, “İnsanlarımızın daha fazla doktora başvurması, sağlık hizmetlerinde ulaşılan önemli iyileşmelerin sonucu ve göstergesidir” dedi.
Prof. Dr. Ünal, 2002 yılında kişi başına hekime müracaat sayısının ortalama 3 olduğunu hatırlatarak, “Bu sayı 2014 yılında, 8’i aşmıştır. 2002 yılında doğum öncesinde kişilerin yüzde 70’i ziyaret alırken bu oran 2015 yılında yüzde 99 kapsayıcılığa ulaştı. Hastanede yapılan doğum oranı yüzde 69’dan yüzde 99’a yükseldi” diye ekledi.
 Hekim başına düşen hasta sayısının, 2003 yılında 900 olduğunu belirten Ünal, “Sağlık iş gücü planlama çalışmaları ile bu sayı 2014 yılında 574’e geriledi. Söz konusu dönemde doktorun iş yükü, yaklaşık yarı oranda azaldı. Azalan iş yükü, ülkemizin her tarafında dengeli bir dağılımla gerçekleşti. (AA)