AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye giriş yapan Suriyelilere 29 Nisan 2011'den itibaren sağlık hizmet sunulmaya başlandı.

Bakanlıkça 2011-2016 Ocak ayı itibarıyla kamp içi ve kamp dışı sağlık hizmetleri kapsamında, 15 milyon 282 bin 326 poliklinik hizmeti verildi. İkinci e üçüncü basamak kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde toplam 127 bin 752 doğum gerçekleştirildi, bir milyon 603 bin 83 kişiye aşılama hizmeti verildi, 247 bin 461 bebeğin, 225 bin 619 çocuğun ve 83 bin 597 gebenin izleminde bulunuldu.

Sağlık hizmetinin maliyeti AFAD tarafından karşılanıyor

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kapsamında, Suriyeli hastalara Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna (TKHK) bağlı sağlık tesislerinde, ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ile rehabilitasyon hizmetleriyle acil sağlık hizmetleri veriliyor. Sunulan sağlık hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında fiyatlandırılıyor ve bedelleri AFAD tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda da acil sağlık hizmetleri,ayaktan tanı ve tedavi, yataklı tedavi, kardiyovasküler cerrahi, rehabilitasyon, aile sağlığı ve doğum, anne oteli, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım, rekonstriktif cerrahi ve yanık tedavisi, replantasyon, ruh sağlığı, ağız ve diş sağlığı hizmetleri Kuruma bağlı 841 sağlık tesisi tarafından sunuluyor.

Yeni sağlık tesisleri inşa edilecek

Hizmetin artırılması amacıyla geçici korunanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde personel, hizmet mekanı, tıbbi cihaz, araç-gereç gibi planlamaları yapılırken yeni eklenen nüfus dikkate alınacak. Nüfus yoğunluğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sağlık tesisleri inşa edilecek, var olan sağlık tesislerinin kapasiteleri artırılacak ve tefriş edilecek.