Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir “Sigara içen kadınlarda akciğer kanseri, kalp hastalığı, kronik bronşit riski, erkeklere göre daha fazla. Son yıllarda akciğer kanserinden ölen kadın sayısı, meme kanserinden ölen kadınların sayısını geçmiştir” dedi. Bunun iki sebepten kaynaklandığını dile getiren Bilir, “Sigara içen kadınların sigara dumanından etkilenmesi, hem kendi içtikleri sigaradan hem de çevrelerindeki erkeklerin sigara içmesinden dolayı iki taraflı olmaktadır. Sigara içen kadınlarda osteoporoz riski de yüksektir” dedi.