Türk Toraks Derneği tarafından, ulusal akciğer sağlığına katkılarına katılarından dolayı Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık’a ödül verildi. Kocabıyık’a ödülü, Antalya’da düzenlenen Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Toplantısı’nda dernek Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu ve derneğin gelecek dönem başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu tarafından takdim edildi. Toplum bilincinin artırılmasında medyaya da en az hekimler kadar sorumluluk düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Yorgancıoğlu, basında yer alan her doğru, bilgilendirici haberin hastalıkla mücadelede önemli bir basamak oluşturduğunu ifade etti.