Gökhan Kaya ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ölçme-değerlendirme uzmanı Ersoy Karabay’ın, doktora tezinde geliştirdiği yazılım, görme engellilerin sınavlarında yeni bir dönem başlatacak. Görme engelliler yeni yazılımla ve joystickle tek başlarına sınava girebilecek. Şimdiye kadar yanlarında yardımcı okuyucuyla sınava giren görme engelliler, okuyuculardaki diksiyon bozukluğu, telaffuz hataları gibi sebeplerle zorluk yaşıyordu. Karabay’ın bu sorunun özümü için geliştirdiği kısa adı BOSTA olan Bilgisayar Ortamında Sesli Test Uygulama Aracı, Ankara, İstanbul ve Konya’da 5 görme engelli ortaokulunda  8’inci sınıfta okuyan 24 görme engelli öğrenciyle birlikte denendi, çok başarılı sonuçlar alındı.