DAMLA PEKER ANKARA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalından Dr. Filiz Çay Şenler’in Sağlık Bakanlığına yaptığı sunumda ortaya çıkan veriler doktor veya uzmanların yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi. Türkiye’de 131 kanser uzmanı ile yapılan anket sonuçlarına göre; hastaya teşhisi söylemeyen doktorların oranı yüzde 9 iken; “Bazen söylerim” diyenler yüzde 39. “Genellikle söylerim” diyenler yüzde 45; “Her zaman söylerim” diyenler yüzde 7. Hekimlerin hastaya teşhisi söylememe gerekçeleri de dikkat çekici: “Bilmek istemiyor”, “Gerçeği öğrenirse dayanamaz” ve “Hastaya dolaylı yolla, ima ederek anlatmak işe yarar.”
Diğer taraftan, Türkiye’de 100 kanserli hasta ile yapılan değerlendirmede hastaların yüzde 44’ünün teşhisi bilmediği ortaya çıktı. Hekimlerin hastaya teşhisi anlatmadığında olabilecek sonuçlar ise şöyle: Bilgilendirilmeyen hasta tedavi sürecine ve tıbbi kararlara katılamaz, sorumluluk alamaz. İşler kötüye giderse doktor hastayla paylaşamaz ve hasta doktorunu suçlar.