Ziyneti Kocabıyık

Antalya’da düzenlenen 43. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde kan hastalıkları alanındaki gelişmelerin yanında, “yapay zekâ” olarak adlandırılan karar verici bilgisayar yazılımlarının tıp uygulamalarındaki yeri de gündeme geldi. Çalışmalarını, bilgisayar yazılımlarının kan hastalıkları ve özellikle de lösemi teşhis ve tedavisinin belirlenmesi konusunda yoğunlaştıran Mayo Clinic’ten Dr. Shanrukh Hashmi, kongrede bu konudaki en son gelişmeleri aktardı. “Yapay Zekâ”nın tıpta kullanımı ile ilgili sorularımızı cevaplayan Dr. Hashmi, akıllı telefonlara indirilebilen sağlıklı yaşam programlarının bunun bir ön çalışması olduğunu belirterek “Yakın bir gelecekte hastaların tüm muayene ve laboratuvar sonuçları bu programa girilerek, teşhis ve tedavi tavsiyesi alınabilecek. Bazı yapay zekâ programları klinik çalışmalar için uygun olabilecek hastaların tespit edilmesinde kullanılmaya başladı. Gelişmeler bu hızla giderse birkaç 10 yıl içinde patoloji ve radyoloji hekimlerinin yerini yapay zekâ alabilir” dedi. 

İLK SONUÇLAR ARALIKTA AÇIKLANIYOR
Mayo Clinic’te gerçekleştirdikleri çalışmalarda önemli mesafeler kaydedildiğini ifade eden Dr. Hashmi, elde edilen sonuçların Aralık ayında Atlanta’da yapılacak olan Amerikan Hematoloji Derneği’nin büyük kongresinde sunulacağını belirterek “Çalışmalarımızda karar verici yazılımlara yüklediğimiz veriler sonucunda özellikle lösemide, hastalığın nasıl gelişeceğini, nasıl sonuçlanacağını belirlemede yapay zekâ yazılımlarının çok etkin sonuçlar verdiğini gördük. Yani bu şekilde hastalığın gidişatını öngörebiliyoruz. Hastanın tedavi şansı ve riskleri daha en başından ortaya çıkıyor. Gelecekte, hastanın laboratuvar verileri, genetik mutasyon bilgileri de programın içine dahil edildiğinde, hastalığın tanısı, olası gidişatı ve tedavi seçenekleri saniyeler içinde hekimin ölüne gelecektir” diye anlattı.

Dr. Shanrukh Hashmi

MAKİNE HEKİMİN YERİNİ ALAMAZ
Yapay zeka konusundaki gelişmelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Demir “Yapay zekâ yakın bir gelecekte hekimlerin en önemli yardımcısı olacak gibi görünüyor. Ancak unutmamak gerekir ki, tıp bilimi hastaya teması gerektirir. Bu noktada hekimin teşhis koymasında ve tedavinin takibinde hekime yardımcı olabilir ama onun yerini alamaz” dedi.

Hastaları nasıl etkileyecek?
Bu yazılımların milyonlarca veriyi depolayarak karşılaştırma yapabilen yazılımlar olduğunu hatırlatan Dr. Hashmi “Yakın bir gelecekte özellikle lösemi teşhisi için, bu makineler kemik iliği biyopsi materyallerini okuyabilecek ve bu görüntülü tanıma mekanizmaları ile sadece okumakla kalmayıp; her okuduğu kemik iliği materyalinden bir şeyler öğrenerek kendi bilgilerine katabilecektir. Bu sayede bir
patoloğun tüm ömrünü vererek öğrendiklerini belki çok kısa sürede tamamlayarak teşhis koyabilecek” dedi.