Ziyneti Kocabıyık

Bütün toplumlarda her 100 kişiden birinde görülen epilepsi, halk arasında bilinen adıyla sara hastalığı ülkemizde 800 bin kişiyi etkiliyor. Epilepside birinci seçenek ilaç tedavisi. İlaçlar atakların sayısını ve şiddetini azaltıyor ya da tamamen ortadan kaldırıyor. Ancak hastaların bir bölümü ilaca direnç geliştiriyor. Yapılan çalışmalara göre ilaçlar hastaların sadece yüzde 70’inde işe yarıyor. Geri kalan hastaların yüzde 30’unda farmakolojik tedavi işe yaramıyor.

ÖZEL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
 İlaç tedavisinin etki etmediği uygun hasta grubunun cerrahi müdahaleye alındığını söyleyen, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan  “Cerrahi uygulama öncesinde çeşitli görüntüleme tekniklerinin yanı sıra özellikle EEG-video monitörizasyon denilen tetkik kullanılarak hastanın durumu detaylı olarak incelenmektedir. Hastanın ilaca dirençli olması ve sık nöbet geçirmesi durumunda, bu kişinin nöbetinin hastane ortamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kişi EEG-video monitörizasyon ile üç nöbetini kaydedecek kadar hastaneye yatırılmaktadır. Uygulamanın yapılabilmesi için, hastanın haftada üçten fazla nöbet geçiriyor olması gerekir. Hastanın nöbetleri incelenerek nöbet sırasında hangi hareketleri yaptığına bakılmaktadır. Bu sıkıntının beynin neresinden kaynaklandığı belirlenmektedir. Özel görüntüleme teknikleriyle belirlenen lezyon, epilepsi yapılan diğer tetkiklerle uyuştuğunda cerrahi uygulanmaktadır” dedi.

Nöbet riski yüzde 90 azalıyor
Cerrahi müdahale ile epilepsi ataklarına sebep olan bölgenin çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Erdoğan “Bu durumda, hastanın bir daha nöbet geçirme riski yüzde 90 oranında engellenmektedir. Çıkarılacak bölümün, hastaya zarar vermeyecek bir kısım olması gerekir. Bu teknikte, operasyon başarısı yüzde 85'tir. Bu uygulama sonrasında, hastaların nöbetleri sona erer. Ancak bu bölümün çıkarılamayacak bir özellik taşıması hâlinde de ilgili kısımlar arasındaki bağlantı cerrahi ile kesilmektedir. Bu durumda başarı oranı yaklaşık yüzde 50’ye düşer. Epilepsi cerrahisi sonuçları çok iyi olmasına rağmen, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de epilepsi hastaları ve tedavi uygulayan hekimler tarafından çok az kullanılmaktadır” dedi.

Epilepsiye karşı ön yargılıyız
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma’nın katkılarıyla “Epilepsi İçin Bak” projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya göre şizofreni ve kanserden sonra insanların çevresinde olmasından en çok rahatsızlık duyduğu hastalık  epilepsi. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı birinci derece yakınlarının epilepsi hastası bir kişiyle evlenmesine sıcak bakmayacağını belirtirken yüzde 25’i epilepsi hastası bir kişiyi işe almak istemeyeceğini söylüyor. Sonuçları yorumlayan Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni “Epilepsi, herkesin başına gelebilecek kronik bir hastalık. Epilepsi hastası kişilerin birçoğu düzenli ve doğru bir tedavi ile çalışabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarına devam edebilir” dedi.