Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:
 
Tahkim Kurulu'nun 15 Ekim 2015 günü (55) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.
 
1- E.2015/224
 
Antalya Spor A.Ş. antrenörü Yusuf Şimşek'in PFDK'nın 08.10.2015 tarihli ve E.2015-2016/196, K.2015-2016/227 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;
 
- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,
 
- PFDK'ca; Antalya Spor A.Ş. antrenörü Yusuf Şimşek'e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- PFDK'ca; Antalya Spor A.Ş. antrenörü Yusuf Şimşek'e idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Neticeten PFDK'ca Antalya Spor A.Ş. antrenörü Yusuf Şimşek'e cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 46.000.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile,
 
- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Antalya Spor A.Ş. antrenörü Yusuf Şimşek'in "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile;
 
- Harcı yatırılmadığı anlaşılan uygulamanın durdurulması talebinin reddine oybirliği (K.2015/223)
 
2- E.2015/225
 
Adana Demir Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 08.10.2015 tarihli ve E.2015-2016/199, K.2015-2016/217 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca, Adana Demir Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3.maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında; FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;
 
- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Adana Demir Spor Kulübü'nün "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile; (K.2015/224)
 
3- E.2015/226
 
Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü teknik sorumlusu Abdüsselam Gökçan'ın AFDK'nın 12.01.2015 tarih ve E.2014-2015/818, K.2014-2015/1145 sayılı kararına itirazı incelendi. Gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde
 
- Tahkim Kurulu Talimatının 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca Kurulumuza yapılacak itirazların kararın yazılı bildirimini izleyen 7 gün içinde gerçekleştirilmesi, bu süreden sonra yapılacak itirazların ise reddi gerekmekte olup, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü teknik sorumlusu Abdüsselam Gökçan'ın itirazının 7 günlük süre geçtikten sonra yapıldığı anlaşıldığından itirazın süre yönünden reddine oybirliği ile;
 
- Fazla yatırıldığı anlaşılan 100.-TL harcın talep halinde Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü teknik sorumlusu Abdüsselam Gökçan'a iadesine oybirliği ile (K.2015/225)
 
 
Karar verilmiştir.
 
Tahkim Kurulu