İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;
 
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
 
Yönetim Kurulumuzun 13 Ekim 2015 tarih ve 020 sayılı kararı ile Tüzüğümüzün 25.3. ve 28. maddeleri uyarınca, Genel Kurul'un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına; toplantının aşağıdaki gündemle 07 Kasım 2015 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena'da saat 10.00'da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 14 Kasım 2015  Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır,
 
Üyelerimize duyurulur.
 
Saygılarımızla,
 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği
 
Yönetim Kurulu
 
Gündem :
 
1. Açılış
 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması
 
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi
 
4. Mülkiyeti Kulübümüze ait olan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Deniziçi Bölge'de 5 no'lu pafta, 369 no'lu ada ve 1 parsel üzerinde bulunan 2520 m²'lik Kuruçeşme Galatasaray Adası'nın işletilmesi için işletmeci ile akdedilmiş olan işletme sözleşmesinin 30.11.2015 tarihinde sona erecek olması nedeniyle bundan sonra
 
i) Ada'nın kullanma durumunun Kulüp üyelerinin, aile bireyleri ile onların yakınları ve konuklarına, sporculara, Kulüp Tüzüğümüzde belirtilen koşullar içinde sosyal tesis olarak kullanılması mı yoksa,
 
ii) Kulübe gelir sağlamak amacıyla kulüp üyelerinin bir kısım haklarının da saklı kalmasını sağlayarak 11 Temmuz 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar dairesinde üçüncü kişilere kiralanarak, tahsis ederek veya işletme sözleşmesi ile işlettirilmesi mi konusunun karara bağlanması,
 
5.  Kapanış