Önder ÇELİK İSTANBUL

Türkiye'de 3.5 milyonun üzerindeki işletmenin yüzde 99'unu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) niteliğindeki girişimler oluşturuyor. Bu girişimlere her geçen gün yenisi eklenirken, kuruluş öncesi ve sonrası bu girişimler bir takım desteklere ihtiyaç duyuyor. Girişimci olmaya karar verenlere yol göstermek ve Türkiye'de girişimciliğin gelişmesine katkı vermek için Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP, 2015-2018) hazırlandı. GİSEP'le, yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi, örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması, girişimcilere yönelik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gibi bir takım hedefler belirlendi. Plan'da Türkiye'de girişimcilere büyüme aşamasında destek sağlayan bir takım hızlandırıcı yapılara yer verildi. Bunlar, kadın girişimciliği, genç girişimciliği, eko girişimcilik, sosyal girişimcilik ve küresel girişimcilik gibi öncelikli tematik alanlarda ve genel alanlarda sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasında girişimcilere yardımcı hizmet veriyor.