TC ile SGK prim gün sayısı sorgulama ve bağkur hizmet dökümü alma işlemleri çalışanların online olarak en fazla gerçekleştirdikleri sorgulamalar arasında bulunmaktadır. Günümüzde Gelişen ve denetleme mekanizması üst düzeyde yükselen Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanların haklarını tam anlamı ile teslim etmek için gerekli hukuksal düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Bu anlamda SGK, SSK ve Bağ-Kur bünyesinde Sigorta primleri yatan tüm çalışanlarımızın primlerinin düzenli bir şekilde yatıp yatmadığını tespit etmek için esgm sistemi üzerinden SSK sorgulama yapabilmektedirler. İşe giriş aşamasında evraklarını muhasebe birimine veren çalışanlar 15 günlük deneme süreci de dahil olmak üzere işe girdikleri ilk andan itibaren sigorta primlerinin yatırılmasını sağlamalıdırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumu kanunen teminat altına almıştır. Deneme sürecinde dahi çalışanların primleri İşveren tarafından yatırılmalıdır. Çalışanlar da SGK sorgulama ekranını kullanarak bilgi sorgulaması yapabilmektedirler. Türkiye gov tr ve ESGM sistemi kullanılarak TC ile SSK sorgulama yapmak mümkün.

TC İLE SSK SORGULAMA TIKLA

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

BAĞKUR SORGULAMA TIKLA 

Peki işe Başlama Sürecinde İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?

İşe giriş aşamasının ilk günü de dahil olmak üzere çalışanın işe giriş bildirgesi SGK il müdürlüğüne gönderilmelidir. SGK ile ilgili iş ve işlemlerin her biri kurumun muhasebe servislerince SGK'nın verdiği yetki ile yapılabilmektedir. Denetleme sürecinde oluşabilecek her türlü olumsuzluktan kurum sorumlu tutulmaktadır. Çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teminat altına alınmış çok sayıda hakkı bulunmaktadır. Avrupa Bildiğine Giriş sürecinde yapılan hukuksal düzenlemelerin hepsi çalışandan yanadır. Çalışma hayatını düzene koyan bu uygulamaların asıl amacı sistemin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve kimsenin mağdur olmamasıdır. SGK sorgulama ekranının da asıl amacı şeffaf bir bilgi alma ekranının oluşması ve insanların bu mecradan her türlü bilgilerine ulaşabilmeleridir. SGK Hizmet dökümü, SGK prim sorgulama, SGK gün sayısı öğrenme, emeklilik tarihi öğrenme ve daha aklımıza gelebilecek her türlü SGK sorgulamaları bu ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bağkur Prim sorgulama, Borç Öğrenme

Devlet memurlarından özel sektör çalışanlarına ve hatta kendi primlerini yatıran Bağkurlulara kadar her çalışan Prim sayısını bu yolla öğrenebilmektedir. Devlet memurlarının sigorta primlerinin yatırılması kurum sorumluluğunda olmasından ötürü hata yapılma payı çok düşüktür. Ancak Özel sektör ve Bağ-kur için aynı durumu söylemek zordur. Bunun için Düzenli olarak SGK primlerinin yatıp yatmadığını öğrenmek gerekir. Kendi primlerini yatıran yani halk arasında bilinen adı ile Bağkur primlerini yatırarak emekli olma yolunu seçen vatandaşlarımız 15 veya 20 yıllık prim yatırma yolu ile hem emekli olmayı amaçlamakta hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Ne kadar Bağkur priminizin yattığını öğrenmek için Bağkur Sorgulama sistemini kullanabilirsiniz. Prim gün sayınız Bağkur hizmet dökümünde de görünmektedir. Bağkur Çalışma hayatınıza yönelik olarak tüm bilgilere bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bağkurluların en çok sorgulama yaptıkları konulardan biri de Bağkur borç bilgisine ulaşmaktır. Yatırılmamış bağkur primleri bir süre sonra sistemde borç olarak görünmektedir. SSK, Bağkur veya SGK primleri yatırılan tüm çalışanların asıl amacı hem düzenli bir şekilde sigorta primlerinin yatması hem de sağlık imkanlarından yararlanmadır. Düzenli bir şekilde primleri  yatan vatandaşlarımız belli şartları yerine getirdikten sonra emekli olabilmektedirler. Ne zaman emekli olabilirim konusunda standart bir hesaplama yoktur. Bunun nedeni ise kademeli emeklilik sistemidir. Yaş haddinin, işe giriş tarihinin ve prim gün sayısının yerine getirilmiş olmasıyla emeklilik başvurusu yapmak mümkün olacaktır.

Normal Koşullarda Emeklilik Şartları

Normal Koşullardakadın ve erkek için emekli olma şartları nelerdir? SGK, SSK ve Bağkurprimlerşi yatan vatandaşlarımız

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 58 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıda belirtilmiştir.

- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 59 yaş

- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 60 yaş

- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

- 01.01.2048  Tarihinden itibaren ise 65 yaş şeklindedir.