Gökhan KAYA
Son yıllarda Türkiye'de de hızla artış gösteren internet bağımlılığının geldiği noktayı araştırmak için “18 yaş ve altı okur-yazar bireylerin internet bağımlığının sosyo-demografik özelliklerine göre analizi ve birey sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti araştırması” yapan Sağlık Bakanlığı çarpıcı bulgulara ulaştı. 81 İlde ebeveyn ve çocuklardan oluşan toplam 105 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre internet bağımlılarının yüzde 58'ini erkekler, yüzde 42'sini ise kızlar oluşturuyor. 14-17 yaş arasında bağımlılık yoğunluk gösteriyor. İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa bilgisayar/internet kullanmayı bilenlerin en yüksek olduğu iller olarak öne çıkıyor. Bilgisayara veya internete bağımlı bireyler de en çok İstanbul, Ankara ve Bursa'da bulunurken, bağımlı bireylerin yüzde 90,66'sının evinde bilgisayar bulunuyor. Araştırmaya göre, bilgisayar ve internet kullanma süresi arttıkça bağımlı birey oranı da artıyor. Bağımlı kişilerin yüzde 98'i internette çok zaman harcadığının farkında olduğunu ifade ederken, bireylerin yüzde 98'i internet kullanımı yüzünden ailesiyle etkileşiminin azaldığını dile getiriyor. Bağımlı bireylerin tamamına yakını, internet bağlantısı olmadığında kendisini tedirgin ve asabi hissettiğini söylerken, bu kişiler, internete bağlandıklarında kendilerini enerjik hissettiklerini anlatıyor. Araştırmaya göre bağımlıların yüzde 87'si internet kullanımından dolayı günde 4 saatten az uyuyor. Bağımlı bireylerin yüzde 88'i internette harcadığı zamandan ötürü sırt ağrısı veya başka fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını ifade ediyor. Bağımlı bireylerin tamamına yakını sabah uyandığında ilk aklına gelenin internete bağlanmak olduğunu söylüyor. Bunların yüzde 96'sı internet kullanımı yüzünden yemeklerini zamanında yiyemiyor.