1-3 Aralık tarihinde Wyndham Grand Levent’te yapılacak Mobile Money&Digital Payments Global Konferansı'nda dijital ödemelere yönelik ortaya çıkan tehditlere işletmelerin hazır olup olmadıkları masaya yatırılacak.

Konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Kenya Ulusal Bankası Dijital Kanallar Geliştirme Müdürü Kevin Amateshe, gerçekleştireceği oturumun yanı sıra “Afrika’da Örnek Olay: Kenya Ulusal Bankası'nın Daha İyi Bir Banka Olma Yolunda Gerçekleştirdiği Dönüşüm Sürecini Takip Etmek” ve “2015 Yılı için Dünya Çapındaki Ödemeler Endüstrisindeki Önemli ve Dikkat Çekici Gelişmeler Nelerdir?” başlıklı bir paneli de yönetecek.

Yöneticisi olduğu şirketin dönüşüm süreci hakkında detayları dinleyicilerle paylaşarak 2015 yılında ödemeler endüstrisi hakkındaki görüşlerini dile getirecek olan Amateshe, Kenya Ulusal Bankası'nın geçirdiği dönüşüm sürecinin arkasındaki hedeflerini şöyle anlattı:
“Satışlar ve işin büyümesine yönelik radikal bir şekilde ısrarcı olmak. Bu süreç hem perakende hem de iş birimlerini kapsayan farklı birimleri içermekle birlikte bölgesel olarak büyümeyi amaçlamaktadır. Müşteri hizmetlerini iyileştirecek ve geliştirecek ve müşterilerimize daha iyi erişmemize olanak sağlayacak ve daha iyi müşteri yönetiminin yolunu açacak kendine özgü ve karakteristik bir müşteri hizmetleri sunmak. Arka uç ve ön uç süreçlerini merkezileştirerek, işlemleri otomatikleştirerek ve teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanarak operasyonel mükemmeliyete ulaşmak.”

“MÜŞTERİ KRALDIR”
Süreç esnasında karşılaştıkları zorluklara değinen Amateshe, “Ekipler arasındaki eksen sapması; bu yüzden amaçladığımız hedeflere ulaşmamız olması gerektiği kadar etkin ve verimli olmadı. Bankayı dönüşüm sürecinde ileriye taşımaya yönelik ortak bir ihtiyaç vardı ve bu yüzden toparlanmamız gerekiyordu. Çözüme yönelik tam olarak müşteri odaklı bir araştırmanın benimsenmesi ve tasarım. Her zaman söylendiği şekilde müşteri kraldır. Ürünlerimizin gelişiminde müşterileri anlama konusunda yetersiz kalıyorduk. Başarının arkasındaki anahtar müşterilerin ihtiyaçlarının iyi bir şekilde anlaşılmasıdır. Düzgün ve hatasız veri analizlerine yeterince önem verilmedi. Gösterilen çabaların ve verilen emeklerin doğru bir şekilde yönlendirilmesine yönelik bu hususların yardımlarından faydalanabilir” dedi.

Sürecin sonraki aşamalarını anlatan Amateshe, “Şu anda üzerinde çalışılan ve özellikle dijital stratejiler başta olmak üzere istikrarlı ve hizalanmış bir strateji. Bu sayede düzgün bir şekilde faydalanılan çeşitli ekiplerin sergiledikleri çaba ve sarf ettikleri emekler eksiksiz bir şekilde hedefine ulaşır. Diğer ekiplerin izledikleri yaklaşımın doğru olduğunu tam olarak görebildikleri ve inandıkları uygun araştırma ve geliştirme aracılığıyla birkaç ürün üzerinde çalışılmasını içeren müşteriyi ürün gelişiminin merkezine oturtma stratejisi. Ürün geliştirmeleri, satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde esas alınacak iyileştirilmiş veri analizi. Zaman çizelgesinin dışına çıkmadan dönüşüm süreci sonrasında amaçlanan hedeflerin elde edilebilmesi için bu hususa çok fazla dikkat edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Kenya Ulusal Bankası'nın gelecekte karşısına çıkabilecek trendler hakkında öngörülerinin sorulması üzerine Amateshe, şunları söyledi:
“Finansal dinamikleri de içinde barındırabilen inovasyon. Tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde ve artan bir oranda kullanılan dijital kanalların tüm avantajlarından ancak bu şekilde faydalanabiliriz. Müşteriye odaklı bir yaklaşım her zaman buna yönelik bir anahtar olacaktır. Tüm bu unsurlar bankanın dönüşüm hedeflerine adapte edilerek aynı çizgide benimsenecektir. Günümüzdeki tüketicilerin arzuladığı ve bir anlamda hasret kaldığı özellikler ile aynı doğrultuda dijital finansal alandaki varlığın artırılması, hizmet adaptasyonuna mobil unsurların çekilmesi gibi dijital kanallara finansal hizmetlerin dahil edilmesinin sağlayacağı faydalar ve kolaylıklar. Bu noktaları dikkate alarak çözümleri meydana getirmek müşterilerin ihtiyaçlarına doğru bir şekilde yanıt verecektir ki bu da düzgün bir araştırma ile mümkündür.”

Mobile Money&Digital Payments Global Konferansı'nda bu yıl küresel nakitsiz bir toplum meydana getirme, çoklu mobil ödeme işlemleri, süreçleri ve ödemelerin geleceği gibi konular yer alacak.