Aynı dönemde Avrupa Birliği (AB-28) ortalaması yüzde 97 olarak gerçekleşti. Girişimlerin bilgisayar kullanım oranı 2015 yılında Türkiye’de yüzde 95.2 iken, AB-28 ortalaması yüzde 98 oldu. Türkiye’de girişimlerin web sayfasına sahip olma oranı da yüzde 65.5 ile AB-28 ortalamasının yaklaşık 10 puan gerisinde kaldı. Türkiye’de girişimlerin yüzde 12.4’ü 2014 yılında internet üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı veya satışını yaptı. Aynı dönemde online satış oranının yüzde 32 ile en yüksek olduğu ülke İrlanda olurken, AB-28 ortalaması yüzde 17 olarak gerçekleşti.