ÖMER TEMUR

Türkiye ve dünya yeni bir devrime hazırlanıyor. Bu devrimin adı ‘Sanayi 4.0’. Başka bir ifadeyle ‘Endüstri 4.0’. Mobiliteyle başlayan bu yeni çağda dev sanayi şirketlerinin üçte biri yok olacak. Şirketlerin hayat süresi 12 yıla kadar düşecek.
Birinci sanayi devrimi yani dünyadaki ilk sanayileşme süreci 1800’lü yıllarda su ve buhar gücünün gemilerde kullanılmasıyla başlamıştı. Onu Henry Ford'un üretim bantlarını tasarlayarak elektriğin seri üretimde kullanılması izledi. Ford’un bu girişimi ikinci sanayi devrimi olarak adlandırılırken, üçüncü sanayi devrimin doğuşu 1970'lerde bilgisayarlar vasıtasıyla programlanabilir makinelerin fabrikalara girmesiyle gerçekleşti. Şimdi ise yeni bir çağ başlıyor. Sanayi 4.0 olarak adlandırılan bu yeni çağda nesnelerin interneti, büyük veri, simülasyon-yapay zeka, robot-sensör teknolojileri, bulut bilişim, 3-D yazıcılar gibi alanlarda yaşanan gelişmeler şirketlerin geleceğini ciddi anlamda etkileyecek. Sanayideki bunu yeni devrimin ayak sesleri şimdiden duyulmaya başladı bile. Bir zamanlar telefon piyasasında rüzgarlar estiren Nokia, mobil ve dokunmatik ekranlı telefonlarla rekabet edemez hale gelince parlak geçmişini hüzünlü bir sonla noktaladı. Aynı şekilde dijital devrime ayak uyduramayan Japon Kodak da Nokia’nın kaderini paylaşmıştı. Digital World Office’in araştırmasına sanayide yaşanan bu artçı şoklar gelecekte daha yıkıcı etki yapacak. Araştırmaya göre 2018’de her sektördeki en iyi 20 şirketin üçte biri yerini yeni gelen firmalara bırakacak. 1950-1990 arasında 60 sene olan şirket ömrünün de 2020’de 12 sene olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 10 sene önceki Fortune 500’de şirketlerin yüzde 45’i bugün listede bulunmuyor. Olmamalarını tek sebebi inovasyona yatırım yapmamaları, teknolojiye adapte olamamaları ve kuralların yeni piyasaya yeni giren küçük şirketler tarafından yazılması.
TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?
Sanayi 4.0 sadece firmaları, değil devletleri de etkileyecek. Dijital süreçlerle imalat, tekstil sektörü gibi sektörlerde çalışanlar yerini makineler ve robotlara bırakacak. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ve ekonomileri emek yoğun sektörlere dayalı ülkeler bundan olumsuz etkilenecek.

3 milyon robot, 200 milyar sensör

Sanayi 4.0 devriminin en önemli yapı taşını sensörler ve 5G teknolojileri oluşturuyor. Araştırmalara göre 2020’ye kadar 200 milyar sensör hayatımıza girecek. Sensörler ve 5G vasıtasıyla makineler birbiriyle iletişim kuracak. 3 milyon robotun da hayatımıza girmesi bekleniyor. Bu yeni sanayi çağında makinelerden gelen dataları analiz edip hizmet ve ürüne dönüştüren firmalar hayatta kalacak. Ayak uyduramayanlar hangi sektörde olursa olsun yok olmaya mahkûm olacak.