Yakın zamanda selfienin Türkçe karşılığı olarak görçek kelimesini kullanabiliriz. Selfienin, son zamanların bilinen en yaygın 'hastalıklar' arasında yer aldığını biliyoruz. Günümüzde hemen herkes sık sık selfie çekiyor. Hatta bazıları önemli veya önemsiz ne iş yaparsa yapsın, selfie çekmeyi bir zorunluluk olarak görüyor.

Tabii bildiğimiz üzere selfie İngilizce kökenli bir kelime. Geçtiğimiz yıllarda TDK, selfienin Türkçe karşılığı olarak birçok kelime önermiş, aralarından en çok özçekim beğenilmişti. Lakin bu kelime de halk nezdinde fazla tercih edilmedi. Zira özçekimden önce selfie dilimize yerleşti ve o şekilde kullanılmaya devam edildi.

İşte TDK bu nedenle özçekim yerine yeni bir karşılık bulmayı hedefliyor. Bunun için TDK'nın yayın organı Türk Dili Dergisi'nde Adem Terzi'nin kaleme aldığı yazıda, ilk selfie aletinin 1940'lı yıllarda Fikret Kaftanoğlu tarafından yapıldığı vurgulandı.

SELFİE İSMİ GÖRÇEK İSMİ İLE DEĞİŞTİRİLİYOR

Kaftanoğlu düzeneğine görçek ismini vermişti. İşte buradan hareketle Adem Terzi de; “Selfie sözü ileriki günlerde gündemden düşmez ve "özçekim" karşılığı da bundan daha fazla yaygınlaşmaz ise yeni bir öneri için ilk aday "görçek" karşılığı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

TDK'nın özçekim yerine görçek kelimesini tercih edip etmeyeceğini; tercih etmesi durumunda ise ne sıklıkla kullanılacağını hep birlikte göreceğiz.