Üniversite ve sanayii iş birliğiyle araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarının yapıldığı teknoparklar ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca üniversite bünyesinde bulunan ve büyük çoğunluğunu öğrencilerin kurduğu şirketlerin cirolarının 4.5 milyar liraya ulaştığını söyledi. Geçen sene teknoparka 3900 projenin geldiğini ve bu projeler arasından seçilenlerin Teknopark’a girmeye hak kazandığını anlatan Prof. Dr. Karaca, “ODTÜ’den Boğaziçi’nden Koç’tan Sabancı’dan öğrenciler İTÜ’yle birlikte proje yapmak için başvurdu. Onların önünü açıyoruz. Bunları ülke sanayisine kazandırmaya çalışıyoruz. Mesela fizikten bir öğrencimiz, daha fizik bölümünde öğrenciyken firmasını kuruyor, biz ona öncü oluyoruz. Çok farklı perspektifte ürün üreten, proje üreten, faydalı model geliştiren, patent alan markalarımız var. Ülkenin katma değeri yüksek ürün ve malzeme üretmesinde teknoparklar önemli. Geçen sene bizde bulunan firmaların yaklaşık cirosu 4.5 milyarı buldu. İhracatlar da 100-200 milyon doları buluyor. Oldukça büyük başarı hikâyelerimiz var” diye konuştu. Amerika’nın büyük firmalarının İTÜ Arı Teknopark’a geldiğine dikkat çeken Karaca, “Şu anda isim vermeyim ama bir öğrencimiz firmasını 100 milyon dolara Visa firmasına sattı. Amerika’nın büyük firmaları da bu ekosistemine girmek için geldiler. Bizimle paydaş oldular. Bu konuda da ön açıcı oluyorlar” dedi.