DAMLA PEKER ANKARA

İstanbul’un 57 yıllık su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı ve yakın çevresindeki heyelanlı alanlar için “Melen Baraj Havzası Heyelan Tehlike Haritası” hazırlandı. Melen Barajı birinci derece deprem bölgesi içinde olup sık sık meydana gelen heyelanlar sebebiyle zarar görüyor. Bu kapsamda oluşturulan Heyelan Tehlike Haritası, 2016-2018 yılları arasında planlanan rehabilitasyon, restorasyon, ağaçlandırma, sel, heyelan kontrol, erozyon gibi proje yerlerinin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenecek. Heyelan Tehlike Haritası oluşturulurken; arazi çalışmalarının yanı sıra, 2011-2013 yılları içerisinde alınmış uydu görüntülerinden, jeolojik raporlardan ve bölgeye ait heyelan envanterinden faydalanıldı. Heyelan Haritası hazırlanırken; saha içerisinde tetikleyici unsur olarak belirlenen yağmur, kar yağışı ve depremsellik ayrı ayrı değerlendirildi. Gelecek yıl tamamlanması planlanan Melen Baraj inşaatı devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü tarafından baraj etrafında oluşabilecek çöküntüye karşı önemli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda mevcut heyelanlı alanlarda daha çok drenaj kontrol çalışmaları gerçekleştirilirken, heyelana duyarlı bölgelerde ‘geçirimli enine yapılar’ tesis edilecek. Ayrıca, heyelan tehlike haritasının üretilmesi barajın ömrünün uzatılmasına ve su kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.