Romanyalı Maria, Bayburtlu Pilot Mikail vesilesi ile Müslüman oldu.

Bayburt İl Müftülüğü'ne müracaat ederek İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Nasrullah Bilgin ve ailesinin huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

MARIA OLDU MERYEM

Romanyalı Maria adını da Meryem olarak değiştirdi. Müftülük tarafından Meryem’e Kur’an-ı Kerim ve İngilizce Dini bilgiler kitabı hediye edildi. Daha sonra İhtida belgesi düzenlenerek Meryem’e takdim edildi.