2014’te toplam nüfusun yüzde 8’ini oluşturan yaşlı nüfus oranı, 2015’te yüzde 8.2’ye çıktı. Dünya nüfusunun ise yüzde 8.5’ini yaşlı nüfus oluşturdu. İhtiyarların en fazla olduğu ülke yüzde 30.4 ile Monako. Türkiye 167 ülke içinde 66. sırada yer aldı. Ülkemizde faal 350 huzurevi bulunuyor. Bunlardan 131’i Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, 163’ü özel işletmelere, 28’i dernek ve vakıflara, 21’i belediyelere, 5’i azınlıklara ve 2’si diğer bakanlıklara ait. Huzur evlerinden 12 bin 202’si devlette, 23 bin 132 yaşlı faydalanıyor. 2014 yılına göre yüzde 9 artan huzur evlerinde kalan yaşlı sayısı, toplam yaşlı nüfusun yaklaşık binde 4’ünü oluşturuyor. Huzur evlerininin doluluk ise, yüzde 80.4 ulaştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzur evlerinde bu oran yüzde 91’e çıktı. Avrupa’da durum daha vahim.