Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), üniversite öğrencilerine yönelik sanayi odaklı lisans bitirme, üniversite girişimcilik ve yenilikçilik ile yazılım projelerine ilişkin 3 ayrı yarışma çağrısına çıktı. Bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek sanayi odaklı lisans bitirme projeleri yarışması, üniversite girişimcilik ve yenilikçilik yarışması ile lisans öğrencileri yazılım projeleri yarışmaları için öğrenciler en fazla 3 kişiden oluşan ekiplerle “e bideb.tubitak.gov.tr” adresine 4 Nisan-27 Mayıs’ta başvurabilecek. Yarışmalar sonunda yapılacak akademik jüri değerlendirmeleriyle her kategoride birinci projeye 10 bin, ikinci projeye 7 bin 500, üçüncü projeye ise 5 bin lira para ödülü verilecek. Üniversite girişimcilik ve yenilikçilik yarışmasıyla, girişimcilik ve yenilikçilik fikrinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasındaki önemini arttırmak, hayatın her alanına dair yenilikçi ve girişimci fikirleri desteklemek ve genç beyinlerin araştırmacı kültüre sahip olmalarını sağlamak hedefleniyor.