Ar-Ge aşaması 3 yıl süren kuvöz, yaklaşık bir ay önce satışa hazır hale geldi. TÜBİKAT desteğiyle imal edilen Transport kuvöz, sıradan kuvözlerin aksine, bebeğin hastane içinde ya da farklı şehirler arasında problemsiz bir şekilde nakledilmesine imkan tanıyor. Nakil esnasında bebeğin kanındaki oksijenin seviyesini, kalp atış hızını, kanındaki karbondioksit oranını ve hemoglobininin ölçebildiği cihaz, bu hususiyetleriyle de dünyada bir ilk. Kuvözü imal eden firmanın sahibi Ferhat Yıldız, "Bu ürün şimdiye kadar ithal edilmekteydi. Biz, geliştirdiğimiz ürün sayesinde, devleti kuvöz başına yüzde 30-40 kara geçirecek potansiyele sahibiz. Teknolojik açıdan dünyanın en iyisi olmasına rağmen fiyatı daha ucuz. Bu nedenle üretime geçer geçmez ihracata da başladık" değerlendirmesinde bulundu.