Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, bölgede "Çay Barajı Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi" kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde, "Yunus salebi" olarak da bilinen endemik bitki Frigya orkidesinin taşınarak korunmasına karar verildi.

Ender bulunan türden sadece 2 tane tespit edildi

Mayıs ve haziran aylarında çevrede görülebilen bitkinin tespiti için yapılan arazi çalışmalarında, ender bulunan ve 2 tane tespit edilen Frigya orkidesi daha önce belirlenen uygun habitatlara nakledildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan taşıma işleminden sonra bölge, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.