Bakanlık, acil servislerin bu iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesi ve takviye edilmesi için hastanelere talimat verdi. Buna göre acil servis üniteleri ve diğer kliniklerde insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden gerekli tedbirler alınacak. Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde takviyenin personel, tıbbi donanım, malzeme, ilaç, serum, ambulans sağlanması yönünde gerekli organizasyon yapılacak.