BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Melekler ona imrenirler

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Behâeddînzâde hazretleri “rahmetullahi aleyh” Anadolu velîlerindendir. 1545 senesinde Kayseri’de vefat etti.
Bir gün biri gelip;
“Dînimizde ilim öğrenmenin yeri nedir efendim?” diye sordu.
Cevâbında;
“İlim öğrenmek için evinden çıkan kimseye, melekler imrenir. Gelip, o kimsenin ayakları altına kanatlarını sererler” buyurdu.
Ve ilâve etti:
“Denizdeki balıklar, karadaki hayvanlar, havadaki kuşlar, onun için hayır duâ ederler.”
Sordular:
“Ya ilim öğretmeye giderse efendim?”
Büyük zât;
“Onlar, iki misli duâ alırlar. Bir kimseye dînden bir husus öğretmek, yüz nâfile umre sevâbından daha çoktur” buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bu zâta;
“Hangi duâlar kabul olur efendim?” diye sordular.
Cevâbında;
“Ağız haram yemez, dil de yalan söylemezse, duâ kabul olur. Haram yiyenin ise, kırk gün duâsı kabul olmaz” buyurdu.
● ● ●
Bir sevdiği, mektupla nasihat istedi bu büyük velîden.
Ona cevâbında;
"Ey kardeşim! Kendine nasîhat eden, yine kendin ol. Bir kusûrun olduğu vakit, gayrinin uyarmalarını bekleme… Bu, güzel bir haslettir; ama ehli kalmadı" diye yazdı.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
600351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/600351.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT