BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dedikodu, iftirâ, yalan...

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Revak Sultan “rahmetullahi aleyh” Manisa'da yaşayan bir velîdir. Köylerin birinde bir fitne ve dedikodu başladı bu zât hakkında.
Sonra birini gönderip;
“Git söyle ona. İnsanları aldatmasın!” dediler.
● ● ●
Bir gün o adam dergâha geldi.
Oturdu bir kenarda.
Revak Sultan sohbet ediyordu o sırada.
O kimseyi gördü.
Cemaate dönüp;
“Kardeşlerim! Bir Müslüman hakkında bilmeden ileri geri konuşmak hiç uygun değildir. Hele iftirâ, hiç yakışmaz!” buyurdu.
Sohbet sona erdi.
O kimseyi çağırdı.
Ona bir kutu verip;
“Bunu götür, köy halkının huzûrunda aç!” dedi.
O kimse;
"Peki efendim" dedi.
Ve döndü köye.
Köylüler merakla onu bekliyorlardı. Bu, onları görünce;
“Arkadaşlar! O kişi hiç de zannettiğimiz gibi biri değil. Fazîletli bir kişi olduğu yüzünden okunuyor. Şu kutuyu da size gönderdi” dedi.
Sonra açtı kutuyu.
Gördükleri manzara karşısında şaşırdılar.
Zîra kutunun içinde bir miktar "pamuk" vardı. Üzerinde de yanar hâlde, kıpkırmızı bir "ateş koru" duruyor ama pamuğu yakmıyordu.
Hatâlarını anladılar...
Ve hepsi özür dilediler bu “Allah dostu"ndan.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
600639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/600639.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT