BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Evliyâya kötü gözle bakmak!..

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Dimitrofçalı Muslihiddîn Efendi “rahmetullahi aleyh”, Rumeli evliyâsının büyüklerinden olup, kabr-i şerifi Dimitrofça şehrindedir...
O devirde bir kişi vardı.
Bilmiyordu bu zâtın büyüklüğünü.
Bir gece rüyâ gördü.
Sevgili Peygamberimiz o beldeye teşrîf etmiş ve bu zâtın dergâhında sohbet etmekteydi.
O kimseyi gördü.
Ve ona bakarak;
"Ey filân! ‘Allah adamları’na kötü gözle bakmak felâkettir” buyurdular.
Heyecân içinde uyandı!
Mânevî bir haz içindeydi.
Sabah koştu dergâha.
O zât içerideydi.
Ve oturuyordu...
Hem de tam Resûlullah Efendimizin “aleyhisselâm” rüyâda oturduğu yerde oturuyordu...
O içeri girince ona bakarak "Ey filân! ‘Allah adamları’na kötü gözle bakmak felâkettir” buyurdu.
Adamcağız bunu işitince sarıldı ellerine.
Hürmetle öptü.
Ve bir daha ayrılmadı sohbetinden...
● ● ●
Bu zât bir gün sevdiklerine;
"Din nasîhattir. Her Müslüman elinde ne imkân varsa onunla Allah'ın kullarına emr-i mâruf yapmalıdır" buyurdu.
Dinleyenler sordu:
"Nasıl yapalım efendim?"
Büyük velî;
"İlmi olan ilmiyle, malı olan malıyla, mevkîsi olan mevkîsiyle yapar" buyurdu...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
601574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/601574.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT