BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Çocuklarımız on gündür aç!"

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Hindistan velîlerinden Abdülvehhâb Müttekî hazretleri Mendev’de doğdu. Mekke'de vefât edip, Ma’lâh Kabristanı'na defnedildi.
Bu zâtın yanına bir gün bâzı insanlar gelip dert yandılar:
“Hocam! Biz falan köyden geliyoruz. Bir derdimiz var da, onu arz edecektik zât-ı âlinize.”
Büyük zât dinleyip;
“Buyurun” dedi.
Onlar da;
“Hocam! Biz buğdaylarımızı öğütemiyoruz. Zîra değirmenimizin suyu âniden kesildi. On gündür çocuklarımız aç kaldılar. Çok zor durumdayız” diye arz ettiler.
Mübârek zât dedi ki:
“Ne yapsak acaba?”
“Bir duâ etseniz hocam. Cenâb-ı Hak geri çevirmez sizin duânızı.”
Büyük velî;
“Estağfirullah” dedi.
Ve ellerini açıp;
“Yâ Rabbî! Bu kullarına sonsuz kereminden su gönder de dönsün değirmenleri” diye yalvardı.
Duâsı bitmeden bir “şarıltı” koptu...
Günlerdir akmayan su, başladı akmaya. Ve döndürdü değirmenin taşını.
● ● ●
Bir gün de sevdiklerine;
"Âhirette azâba düşen bir kulun, bu azâba nasıl düştüğüne şaşırmam. Ama cehennemden kurtulup sonsuz cennet nîmetlerine kavuşanın, buna nasıl kavuştuğuna şaşarım" dedi.
Ve ardından;
"İyi biliniz ki Allahü teâlâ bir kuluna, îmânla ölmekten daha büyük bir nîmet vermemiştir" buyurdu.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
602579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/602579.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT