BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"İnşallah burada kalırsınız"

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
 
İstanbul'da yaşayıp 1876'da vefat eden büyük velî Feyzullah Efendi’nin kabr-i şerîfi, Halıcılar semtindeki dergâhındadır.
Bir gün bu zâtın huzûruna, o yerin kadısı geldi.
Ve arz etti ki:
“Hocam, tâyinim çıktı. Falan yere gideceğim. Hakkınızı helâl edin. Yarın sabah yola çıkmam gerekiyor.”
Velî zât düşündü.
Ve kadıya dönüp;
“İnşallah burada kalırsınız” buyurdu.
Kadı Efendi şaşırdı!
“Ama hocam tâyinim çıktı, ben de tebellüğ ettim... Bu iş kesinleşti. Yarın yola çıkıyorum” dedi.
Feyzullah Efendi;
“Senin yerin burası. Bir yere gitmeyeceksin!” buyurdu
Kadı, şaşkın bir hâlde idi.
Elini öpüp, ayrıldı huzurdan.
Çıkar çıkmaz, mahkeme kâtibiyle karşılaştı kapıda.
Kâtip, nefes nefeseydi:
“Kadı Efendi, ben de sizi arıyordum.”
“Hayrola ne var?”
“Sizin tâyininiz kaldı. Başkası tâyin edildi oraya.”
“Başkası mı?”
“Evet, siz burada kaldınız, haberiniz olsun.”
Kadı bu haberi aldı.
Ve kendi kendine;
“Hey güzel Allah'ım! Bizim bilmediklerimizi, dostlarına bildiriyorsun" dedi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603169 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/603169.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT