BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Hemen toplanın, son sözümü söyleyeceğim"

Gönül Sultanları
Ahmet Demirbaş
Facebook
İmam ​Cafer-i Sadık hazretleri: "Sakın namazı ihmal etmeyin! İster talebem olsun, ister akrabam olsun, namazını kılmayana ceza var."
 
 
Bugün, Silsile-i aliyye büyüklerinin dördüncüsü Cafer-i Sadık hazretlerinin vefat yıl dönümüdür... İmam Cafer-i Sadık hazretleri, 702 (H.83) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. Ehl-i beytten olup "Oniki İmam"ın altıncısıdır... Bu mübarek zat, ilim ve fazilette zamanının bir tanesiydi. Fen ilimlerinde de söz sahibiydi. Yetiştirdiği talebeler, cebir ve kimya ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin temel sistematiğini kurmuşlardır. "Kimyanın babası" kabul edilen Cabir, onun talebesidir. En meşhur talebesi ise İmam-ı a'zam Ebu Hanife'dir.
İslam âlimlerinden, iman bilgilerini anlatanlara “Mütekellimin", ibadetlerin nasıl olacağını bildirenlere, "Fukaha", kalp ile yapılacak ve sakınılacak şeyleri öğreten ilme "Tasavvuf" ve bu ilmin âlimlerine de "Mutasavvifin" denildi. İşte İmam-ı Cafer hazretleri, bu üçüncü ilmi anlattı...
İmam Cafer-i Sadık hazretleri buyurdu ki:
"Nefsi için nefsi ile mücâdele eden, kerâmete kavuşur. Nefsi ile Allah için mücâdele eden Allahü teâlâya kavuşur."
"Ey oğlum, insanlara kızmaktan çok sakın, sana da kızarlar. Boş iş ve söze karışmaktan sakın, aşağılanırsın. Laf taşımaktan çok sakın. Çünkü söz taşımak insanların kalbinde düşmanlığı artırır. İnsanların ayıplarını görme, insanların ayıplarını gören onların hedefi olur."
           ***
Bir kimse, heyecan ve ızdırapla, Cafer-i Sadık hazretlerinin huzuruna gelerek der ki:
-Ne olursunuz efendim, bana daha fazla rızk vermesi için Allah'a dua edin, çünkü çok fakirim.
-Hayır, ben sana dua edemem.
-Niçin efendim?
-Zira Allahü teâlâ bu iş için bir yol tayin etmiştir; sebeplere yapışın, rızık peşinden koşun ve onu elde edin diye de emrediyor. Halbuki sen evinde oturup, dua etmek suretiyle, rızkının ayağına gelmesini istiyorsun. Yani âdet-i ilahiye muhalif hareket etmemi istiyorsun, hiç böyle şey olur mu? Git, sebeplere yapış, sebeplerin tesir etmesini Allahü teâlâdan iste. O zaman ben de bunun için dua ederim sana...
           ***
İmam Cafer-i Sadık hazretleri, artık son nefesini vermek üzereydi. Birden doğrulup "Buraya toplanın, son sözümü söyleyeceğim" dedi. Toplandıklarında, "Sakın namazı ihmal etmeyin. İster talebem olsun, ister akrabam olsun, ister seyyid olsun, namazını kılmayana ceza var" dedikten sonra, Kelime-i şehâdet getirip vefat etti. (M. 765-H. 148)
Cafer-i Sadık hazretlerinin kabri, Medîne-i münevvere Cennet-ül-Bakî’dedir. Allahü teala şefaatlerine nail eylesin...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
601127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/601127.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT