BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir"

Gönül Sultanları
Ahmet Demirbaş
Facebook
"Allahü teâlâ, bu ümmete Kadir gecesini verir. Bir kimse, o gecede Allahü teâlâ hazretlerine ibâdet etse, günâhlarını affeder. O gecede Cehennemden âzâd olur..."
 
Allahü teâlâ nasip ederse, yarın inşallah Kadir gecesini idrâk edeceğiz... Kur’ân-ı kerîm Ramazân-ı şerîf içinde nâzil oldu. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi, bu aydadır...
Hazreti Alî bir gün, mescidde namaza durmuştu. Bir dilenci duâ etti. Bir şey istedi. Hazret-i Alî rükûya varmıştı. Parmağındaki yüzüğü işâret ile o dilenciye verdi. Bu iş [amel] Allahü teâlâ hazretlerine makbul gelip, meâl-i şerîfi, (Ancak Allahü teâlâ, Resûlü ve müminlerden îmân edenler, namâzlarını kılanlar, rükûda oldukları hâlde sadaka verenler, sizin velînizdir) olan âyet-i kerîmeyi gönderdi. [Mâide-55]
Âlimlerimiz buyurdu ki: "Kıymetsiz, değeri olmayan bir şey kıymetli bir kimsenin vermesi ile değerli olur." Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Ümmetlerin iyisi bu ümmettir ki, onların bir tâati yedi yüz olur. O mert Hazreti Alî'dir ki, üç dört arpa ekmeği ve yarım dinârlık bir gümüş yüzük verdiği için, o mertebelere yükselmiştir...
Hazreti Ömer buyurdu ki: "Muhakkak Allahü teâlâ altı nesneyi altı nesnede gizledi. Rızâ-ı şerîfini tâatta, gadabını masiyyette, İsm-i a’zamını Kur’ân-ı kerîmde, evliyâsını insanlar arasında, ölümü, ömür içinde, Kadir gecesini Ramazân-ı şerîf içinde, Salât-ı vustâyı beş vakit içinde gizledi."
Allahü teâlâ, Ümmet-i Muhammede ramazanda beş şey verir ki, onlardan başka kimseye vermemişdir: 1- Ramazânın ilk gecesi olduğu zaman, onlara [bu ümmete] rahmet nazarı ile nazar eder. Her kime ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ rahmet nazarı ile bakar, ona azap etmez. 2- Allahü teâlâ meleklere buyurur ki: Bu ayda Ümmet-i Muhammede istigfâr edin. 3- Allahü teâlâ şânühü Cennet meleklerinin reîsi Rıdvân'a buyurur ki: Cenneti süsle ve kapılarını aç!.. Ümmet-i Muhammedden bir kimse bu ayda ölürse, cesedi gelinceye kadar, rûhu Cennete dâhil olsun. 4- Allahü teâlâ hazretleri, Cehennem meleklerinin reîsi Mâlik'e, Cehennemin kapılarını bağlamasını emreder. Eğer, bu ümmetten isyân edenlerden birisi ölür ise, ramazan ayı geçene kadar, Cehennemde azap olunmasın. 5- Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir. Hattâ eğer bir kimse, o gecede Allahü teâlâ hazretlerine ibâdet etse, günâhlarını affeder. O gecede Cehennemden âzâd olur. O gecede bütün ramazan ayı müddetince âzâd olanlar kadar mümin âzâd olur... [Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn]
Kadir gecenizi şimdiden tebrik ederiz efendim...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
602645 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/602645.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT