BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

"Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir"

Gönül Sultanları
Ahmet Demirbaş
Facebook
"Allahü teâlâ, bu ümmete Kadir gecesini verir. Bir kimse, o gecede Allahü teâlâ hazretlerine ibâdet etse, günâhlarını affeder. O gecede Cehennemden âzâd olur..."
 
Allahü teâlâ nasip ederse, yarın inşallah Kadir gecesini idrâk edeceğiz... Kur’ân-ı kerîm Ramazân-ı şerîf içinde nâzil oldu. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi, bu aydadır...
Hazreti Alî bir gün, mescidde namaza durmuştu. Bir dilenci duâ etti. Bir şey istedi. Hazret-i Alî rükûya varmıştı. Parmağındaki yüzüğü işâret ile o dilenciye verdi. Bu iş [amel] Allahü teâlâ hazretlerine makbul gelip, meâl-i şerîfi, (Ancak Allahü teâlâ, Resûlü ve müminlerden îmân edenler, namâzlarını kılanlar, rükûda oldukları hâlde sadaka verenler, sizin velînizdir) olan âyet-i kerîmeyi gönderdi. [Mâide-55]
Âlimlerimiz buyurdu ki: "Kıymetsiz, değeri olmayan bir şey kıymetli bir kimsenin vermesi ile değerli olur." Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Ümmetlerin iyisi bu ümmettir ki, onların bir tâati yedi yüz olur. O mert Hazreti Alî'dir ki, üç dört arpa ekmeği ve yarım dinârlık bir gümüş yüzük verdiği için, o mertebelere yükselmiştir...
Hazreti Ömer buyurdu ki: "Muhakkak Allahü teâlâ altı nesneyi altı nesnede gizledi. Rızâ-ı şerîfini tâatta, gadabını masiyyette, İsm-i a’zamını Kur’ân-ı kerîmde, evliyâsını insanlar arasında, ölümü, ömür içinde, Kadir gecesini Ramazân-ı şerîf içinde, Salât-ı vustâyı beş vakit içinde gizledi."
Allahü teâlâ, Ümmet-i Muhammede ramazanda beş şey verir ki, onlardan başka kimseye vermemişdir: 1- Ramazânın ilk gecesi olduğu zaman, onlara [bu ümmete] rahmet nazarı ile nazar eder. Her kime ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ rahmet nazarı ile bakar, ona azap etmez. 2- Allahü teâlâ meleklere buyurur ki: Bu ayda Ümmet-i Muhammede istigfâr edin. 3- Allahü teâlâ şânühü Cennet meleklerinin reîsi Rıdvân'a buyurur ki: Cenneti süsle ve kapılarını aç!.. Ümmet-i Muhammedden bir kimse bu ayda ölürse, cesedi gelinceye kadar, rûhu Cennete dâhil olsun. 4- Allahü teâlâ hazretleri, Cehennem meleklerinin reîsi Mâlik'e, Cehennemin kapılarını bağlamasını emreder. Eğer, bu ümmetten isyân edenlerden birisi ölür ise, ramazan ayı geçene kadar, Cehennemde azap olunmasın. 5- Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir. Hattâ eğer bir kimse, o gecede Allahü teâlâ hazretlerine ibâdet etse, günâhlarını affeder. O gecede Cehennemden âzâd olur. O gecede bütün ramazan ayı müddetince âzâd olanlar kadar mümin âzâd olur... [Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn]
Kadir gecenizi şimdiden tebrik ederiz efendim...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
602645 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/602645.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT