BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Bu gençlerin hâli ne olacak ya Rabbi!.."

Gönül Sultanları
Ahmet Demirbaş
Facebook
Şahı Nakşibend hazretleri: "Ya Rabbi! Bu gençler bozuluyorlar, yoldan çıkıyorlar, namazlarını kılmıyorlar, ne olacak bu insanların hâli?" 
 
İslâm düşmanları, mezhebsizler, gençlerin îmânını bozmak için var güçleriyle uğraşıyorlar. O hâlde, onlara aldanmamak ve biricik imanımızı korumak için ne yapmalıyız? Bu hususta büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık (kuddîse sirrûh) hazretleri buyurdu ki:
Efendim, benim bu yoldan, Ehl-i sünnet yolundan haberim yoktu! Efendi hazretlerini (Abdülhakîm Arvasî) tanıdık elhamdülillah. İmamı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki: 
-Eğer Allahü teala size böyle bir yol nasip ettiyse; bu yol öyle kıymetli bir yol ki, bu yolda olanlar, ister patavatsız olsun, ister deli olsun, ister veli olsun, ne olursa olsun, hepsi azizdir ve makbuldür. Şahsından değil, yolun kıymetinden dolayı. 
Bu öyle bir yol ki, mutlak kavuşturucudur. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşturucudur. Dünyada kavuşamayabilir, ölürken kavuşabilir. Ölürken olmayabilir, kabirde kavuşur. Kabirde kavuşamayabilir, mahşerde kavuşur. Mahşerde olmayabilir, Cennette kavuşur, ama sonunda mutlak kavuşur...
Şah-ı Nakşibend hazretleri, Cenab-ı Hakk'a çok dua etmiş: "Ya Rabbi! Bu gençler bozuluyorlar, yoldan çıkıyorlar, namazlarını kılmıyorlar, ne olacak bu insanların hâli? Ya Rabbi sen bize, bu yolda olanlara öyle bir hizmet nasip et ki, bu hizmetimiz sebebiyle insanlar ateşten kurtulsunlar, rahat etsinler..." Allahü teala da bu büyüklere "teveccüh" diye bir nimet bahşediyor. Teveccüh... Şah-ı Nakşibend hazretlerinden itibaren geliyor. O teveccüh şu: Bu yolun büyükleri birine "Seni sevdim" dedim mi, bu teveccüh oluyor...
Bu öyle büyük bir nimet, öyle büyük bir devlet kardeşim. Bu yolun büyüklerini seven, günahkâr olabilir; ancak müşrik olmaz, küfürden korunmuştur... Bidat ehli olmaz... Allahü teala günah işyelenlerin burnunu dünyadayken biraz sürter. Onun için bir insan hasta olsa, bilsin ki bu onun için bir nimettir, şifadır. Çünkü ahiret temizdir, temizlerin yeridir... İnsanın temizliği demek, vücudunun temizliği demek değildir. İnsanın temizliği kalp temizliği demektir. Kalbin temiz olması çok zordur. Bunun birçok yolları vardır. Yollarından bir tanesi, işte biraz evvel söylediğim gibi Allah adamlarının "seni sevdim" demesidir... Peki başka ne yollar var? Namaz, kalbi temizleyen unsurlardan bir tanesidir. Sohbet, kalbi temizleyen unsurlardan bir tanesi de odur... Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri "Duâların kabul olduğu ânı yakalarsam, Sohbet-i sâlihîn isterim" buyuruyor. Çünkü bütün kemâlât, bütün fazîletler oradadır, o sohbettedir. O sohbet ele geçti mi, her şey geçti demektir. Allah’ın sevgili kullarının yanında bulunmak. Şimdi arayın da bulun. Ancak onların kitapları var kardeşim...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
607677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/607677.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT