BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ada faytonları ve atlarla ilgili bilgi kirliliği mi var?

Anlat Derdini Feridun Ağabeye
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Facebook
Feridun Ağabey, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) ve “Ada, At ve Biz,” platformu olarak, gördüğümüz lüzum üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmak ihtiyacını duyduk. Ada faytonları hakkında, basılı ve dijital medyada yer aldığını gördüğümüz tek taraflı bakış açıları ile oluşturulan bilgi kirliliğine cevap vermek istiyoruz. Derneğimizin bu konuda hazırladığı kapsamlı bir rapor, ilgili resmî makamlara ve kıymetli basın kuruluşlarımıza kısa bir sürede ulaştırılacaktır.
Konunun bizce önemi ve aciliyetine binaen, mevcut bilgi kirliliğine cevap olabilecek konu başlıklarını noktalar hâlinde medya üzerinden, kamuoyuna sunuyoruz.
* İAKTVKD olarak adalardaki faytonlar ve atlar hakkında en başından beri bir taraf durumundayız. On yıla yaklaşan bir sürede derneğimizin konu hakkında yaptıkları Adalar Postası dijital gazetesinin arşivinde genel kullanıma açık şekilde bulunmaktadır. Yapılan ve yapılacak herhangi bir haberde, bu kaynağın göz önünde tutulmasının, sağlıklı bilgilendirmenin gereği olacağını düşünüyoruz;
*Ada faytonları, Adalar’ın yegâne ulaşım aracıdır. Bu kanunlarla böyle iken usulsüz bir şekilde Adalar’a sokulan motorlu araçlara göz yumulmakta ve sayıları üç bin civarında motorlu araç ve hemen hemen aynı miktarda kiralık bisiklet keşmekeşi oluşturulmaktadır.
 
Tek atçılık örneği Adalar
*Adalar’daki atlar halkın gözleri önünde yapılan tek atçılık örneğidir. Böyle olduğu için denetimi en kolay atçılıktır, ancak resmî denetim yapılmamaktadır. Çünkü on yıldır faytonların uyması gereken kurallar bütününü belirten bir “nizamname” İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çıkarılmamıştır. Buna mukabil İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneğinin (İAKTVKD) hazırladığı ve ilgili makamlara sunduğu yönetmelik ve nizamname önerileri de dikkate alınmamıştır.
*Gene on yıl kadar önce belediye tarafından yapılan ahırlar yetersiz olduğu için ilk günden beri ihtiyacın altında bir kapasite ile hizmet vermektedir.
*Çalışan bir hizmet hayvanı olan atın dinlenme ihtiyacına uygun bir padok alanı orman idaresi tarafından bir türlü tahsis edilmemektedir.
*Adalar’da toplam 1.800 kadar at çalışmaktadır. Bu kadar hayvanın bulunduğu yerde yetkin bir sağlık hizmeti sunabilecek veteriner hekim ve hayvan hastanesi bulunmamaktadır.
*Salgın hastalıklara karşı eskilerde var iken sonraları ne hikmetse kaldırılan karantina ahırları tesisine ihtiyaç vardır.
*Faytoncu esnafının ehliyet ve araçların fennî kontrol işi resmî makamlarca ihmal edilmektedir.
Böylelikle resmî makamların “işlerini” yapmaları durumunda süratle “düzene” sokulabilecek bir iş kolu, neredeyse taammüden “imha edilmeye” çalışılmaktadır. Hâl böyle iken değişik hayvansever grupların durumdan vazife çıkarmaya yarayan tavırları artarak daha fazla duyulur olmaktadır. Eziyet, kölelik, esaret gibi teşbihler sanki gerçek gibi kullanılmakta ve ada faytonlarını çeken atları sözde kurtarmak adına atı tanımayan zihinlerde yanılgı oluşturacak beyanlar yapılmaktadır.
 
At bir hizmet hayvanıdır
At bir hizmet hayvanıdır. İnsan eliyle bugünkü şeklini almıştır. Tabiata bırakılması ve hayatını sürdürmesi mümkün değildir.
Bu konuyu en güzel ifade edebilecek gerçek, geçen sene özel izin ile adaya sokulan atlar hâlâ çalışıp yaşıyorken, gene geçen sene adaya bu defa girmelerine izin verilmeyip (kurtarıldığı söylenen) 200 başka atın akıbetinin başta hayvanseverler olacak şekilde kimselerce bilinememesidir. Adalar’da insanlar ve atların mutlu bir şekilde birlikte yaşaması için elimizden geleni ardımıza koymayacağımızı kıymetli kamuoyu önünde bir kere daha ifade etmekten zevk duyuyoruz.
Dernek adına Emin Mahir Başdoğan
İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği/ Adalar-İstanbul
adalarkoruma@adalarkoruma.org
Ada, At ve Biz Platformu adına
Hasan Cevad Özdil
hcozdil@yahoo.com
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/anlat-derdini-feridun-agabey-e/609878.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT